.       این هم همه کدهای تقلب .............................GTA5 .................... KJKSZPJ = اسلحه های نوع دوم  حرفه ای .............UZUMYMW =اسلحه های نوع سوم  خفن .............HESOYAM = سلامتی+ضد گلوله+مقداری پول..... ....OSRBLHH = افزایش درجه تعقیب به 2 ستاره .......ASNAEB = بدون درجه تعقیب ......AFZLLQLL = هوای آفتابی ......ICIKPYH = هوای بسیار گرم ........ALNSFMZO = هوا ابریه!!! ......AUIFRVQS = بارون!!!! ........CFVFGMJ = وای چه مه غلیظی!!! .........YSOHNUL = Faster Clock .......PPGWJHT = سریع تر کردن game play ..........LIYOAAY = کند تر کردن game play ..........AJLOJYQY = ملت با کلت میریزن سرت!! .......BAGO
دسته ها :
شنبه دوازدهم 11 1387
بررسی رفتار فردی و شیوه مدیریت و رهبری حضرت امام(ره) از جمله نکات جالب و ارزشمندی است که به واسطه‌ی مطالعه رفتار و منش مدیریتی و رهبری ایشان به دست می‌آید و می‌تواند برای علم مدیریت موهبتی بزرگ باشد. همچنین مدیران و رهبران سیاسی و اجتماعی در تمامی سطوح می‌توانند از روش رفتاری ایشان بیاموزند. آن چه می‌خوانید نگاهی از زاویه دانش مدیریت به شخصیت رهبری حضرت امام(ره) است: پدیده «رهبری» با پیدایش زندگی جمع‌زیستی انسان در کره خاکی پیوند دارد و تجربه‌های گوناگون سیاسی اجتماعی در طول تاریخ حیات بشریت، نیازمندی به رهبری را به اثبات رسانده است. از دیدگاه قرآن کریم که گنجینه معارف الهی و کتاب هدایت بشریت است بعثت رسولان الهی و کیفیت دعوت آنان از مرد
دسته ها : انقلاب
چهارشنبه نهم 5 1387
X