مبانی اولیه حافظه با اینکه می توان واژه " حافظه " را بر هر نوع وسیله ذخیره سازی الکترونیکی اطلاق کرد، ولی اغلب از واژه فوق برای مشخص نمودن حافظه های سریع با قابلیت ذخیره سازی موقت استفاده می شود. در صورتیکه پردازنده  مجبور باشد برای بازیابی اطلاعات مورد نیاز خود بصورت دائم از هارد دیسک استفاده نمائد، قطعا" سرعت عملیات پردازنده ( با آن سرعت بالا) کند خواهد گردید. زمانیکه اطلاعات مورد نیاز پردازنده در حافظه ذخیره گردند، سرعت عملیات پردازنده از بعد دستیابی به داده های مورد نیاز بیشتر خواهد گردید. از حافظه های متعددی به منظور نگهداری موقت اطلاعات استفاده می گردد. همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد ، محموعه متنوعی ازانواع حافظه ها  وجود دارد .  پردازنده با
دسته ها : عمومی
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
خانواده خانواده تنها نهادی است که تنظیم کننده  کلیه رفتارهای جوامع انسانی است . برخی از جامعه شناسان ، پارا فراتر نهاده و گفته اند ((سعادت و شقاوت آینده ))برارزش و بهای خانواده متوقف است . خانواده با نوع تفکر ونگرش خود، سرنوشت نیک و یا بد انسان ها را رقم می زند . طبعا زندگی دست جمعی و اجتماعی ، زندگی تاثیرپذیری است و هر انسانی از پیرامونش متاثر میشود و نیز برپیرامونش اثر می گذرد . خانواده عضوی از جامعه است و تا جامعه سعادتمند نباشد ، روی سعادت را نخواهد دید . بنابراین ، قوانین اسلام برای خانواده ، جامع و همه جانبه است . بدون شک جامعه های گوناگونی از خانواده تشکیل شده اند که عنصراساسی جهت شکل گیری آنها خانواده است ، چرا که همانگونه که اهل منطق می گویند: محال است کلی در خارج تحقق پید
دسته ها : خانواده
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X